213 0210541 Κιν. 694 2785063

Δικηγορικό Γραφείο

Στο Δικηγορικό μας Γραφείο ασχολούμαστε με υποθέσεις εταιρικού και διοικητικού δικαίου. Ιδιαίτερα πεδία της ενασχόλησης μας αποτελούν οι φορολογικές υποθέσεις και οι υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων, με τις οποίες ασχολούμαστε συστηματικά.

Η αντιμετώπιση και διαχείριση ενός φορολογικού ελέγχου απαιτεί υψηλό βαθμό συνέπειας και εξειδίκευσης, οι Ενδικοφανείς Προσφυγές και οι φορολογικές συμβουλές για τους εντολείς μας βρίσκονται μέσα στη καθημερινότητα μας.

Παράλληλα, πεδίο εξειδίκευσης μας αποτελούν και οι υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων. Εργαζόμαστε μαζί με τους υποψηφίους αναδόχους για την προετοιμασία των φακέλων τους, την υποβολή Προδικαστικής Προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών καθώς και την διεκδίκηση του εκάστοτε δημόσιου έργου ενώπιον των δικαστηρίων.

Δουλεύουμε με μεθοδικότητα και συνέπεια - Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση των εντολέων μας, τόσο σε εξωδικαστικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο - Χτίζουμε την υπερασπιστική μας γραμμή επί τη βάσει των αξόνων της ακεραιότητας, της εχεμύθειας και της εμπιστοσύνης.

Videos

30

Νοέ

  • By: nikospom

Φορολόγηση αναδρομικών των συνταξιούχων για το 2013 | 23/11/21 | ΕΡΤ

Ο δικηγόρος Νικόλαος Πέττας αναλύει την Φορολόγηση αναδρομικών των συνταξιούχων για το 2013. Καλεσμένος της ...

23

Σεπ

  • By: Νικόλαος Πέττας

Ν. Πέττας στο One Channel: Οι επιπτώσεις του Brexit θα φανούν όταν επιβληθούν δασμοί στη Βρετανία

Καλεσμένος στην εκπομπή One Talk βρέθηκε το βράδυ της της Τρίτης (10/9) ο δικηγόρος φορολογικού Δικαίου, Νικόλαος ...

Συμμετοχή μας σε εκδόσεις

Υποθέσεις

Με την υπ’ αριθμ. 2493/2021 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών το Ελληνικό Δημόσιο κατόπιν προσφυγής εντολέων του γραφείου μας αναγνώρισε ότι το δικαίωμα του να επιβάλει φόρο σε αναδρομικές συντάξεις, που εισπράχηκαν το 2013 υπέπεσε σε παραγραφή, ακυρώνοντας τον σχετικό καταλογισμό.

Προετοιμασία φακέλου Αεροπορικής Εταιρείας για συμμετοχή της σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάληψη αερομεταφορών από το Ελληνικό Δημόσιο συνολικού ύψους 2.500.000,00 ευρώ.

Άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για την μη νόμιμη επιβολή φόρων, συνολικού ποσού 850.000,00 ευρώ, κατά την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 σε βάρος φυσικού προσώπου.

Μετατροπή εταιρείας από ομόρρυθμη εταιρεία σε ανώνυμη εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 545.000,00 ευρώ.

Πώληση μετοχών ανωνύμου εταιρείας κατοχής ακινήτων συνολικής αξίας 3.200.000,00 ευρώ

Άσκηση και υποστήριξη Αίτησης Αναστολής στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης κατασκευαστικής εταιρείας σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για ανάληψη έργου συνολής αξίας 438.000,00 ευρώ.

Άσκηση Παρέμβασης, που τελικώς έγινε δεκτή, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά για δημόσιο έργο διαχείρισης υγρών αποβλήτων συνολικής αξίας 2.500.000,00 ευρώ.

Φορολογικά Θέματα

22

Σεπ

  • By: Νικόλαος Πέττας

Παραγραφή των φόρων στα αναδρομικά εισοδήματα των συνταξιούχων για το 2013 (πρώτες αποφάσεις δικαίωσης)

Στα μέσα Δεκεμβρίου του 2019 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ Α 1174594 ΕΞ/17-12-2019 οδηγία της Ανεξάρτητης Αρχής ...

16

Δεκ

  • By: Νικόλαος Πέττας

Ζητήματα νομιμότητας της φορολόγησης των αναδρομικών εισοδημάτων μισθωτών και συνταξιούχων για το 2014

Έχουν ήδη έχουν ξεκινήσει να αποστέλλονται με συστημένες επιστολές και να αναρτώνται στο taxis εκκαθαριστικά ...

26

Οκτ

  • By: nikospom

Φορολογικός Έλεγχος: Οι Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου σε 10 ερωτήσεις-απαντήσεις

Οι φορολογούμενοι, ήδη, έρχονται αντιμέτωποι με το «όπλο των όπλων» των Φορολογικών Αρχών, τις «έμμεσες τεχνικές ...

26

Οκτ

  • By: nikospom

Φορολογικός Έλεγχος: Αντιμετώπιση βήμα-βήμα

Ο φορολογικός έλεγχος έχει αλλάξει ουσιωδώς. Πλέον, ο φορολογούμενος έρχεται αντιμέτωπος με έγγραφα, διαδικασίες ...

Επικαιρότητα

22

Σεπ

  • By: Νικόλαος Πέττας

Παραγραφή του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου να επιβάλλει φόρο στα αναδρομικά του 2013

Με την υπ’ αριθμ. 2493/2021 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών το Ελληνικό Δημόσιο κατόπιν προσφυγής ...

05

Νοέ

  • By: Νικόλαος Πέττας

Ακύρωση ταξιδιού | Μπορώ να αρνηθώ το «Voucher τουρισμού»;

Σύμφωνα με το εβδομηκοστό άρθρο της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 84) περί των μέτρων για ...

20

Οκτ

06

Οκτ

  • By: Νικόλαος Πέττας

Φόρος Κληρονομιάς επί Ακινήτων

(10 ερωτήσεις για τον έλεγχο δηλώσεων φόρου κληρονομιάς) 1. Αντικείμενο του φόρου κληρονομιάς;  Το νομικό γεγονός ...

image

Νικόλαος Πέττας ως συγγραφέας

Στο βιβλίο «Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού φορολογητέας ύλης» εξετάζονται συστηματικώς οι έμμεσες μέθοδοι ως νέος θεσμός προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, με ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 27 του ΚΦΔ και 28 του ΚΦΕ, σε συνδυασμό με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις και σε συγκριτική επισκόπηση προς τους προϊσχύσαντες αλλά και τους παράλληλα σήμερα ισχύοντες θεσμούς προσδιορισμού τεκμαρτού εισοδήματος. Το βιβλίο περιέχει πίνακες και λογιστικές εφαρμογές.

Δείτε το Βιβλίο