+30 21 3047 3478 Κιν. 694 2785063

Δικηγορικό Γραφείο

Στο Δικηγορικό μας Γραφείο ασχολούμαστε με υποθέσεις εταιρικού και διοικητικού δικαίου. Ιδιαίτερα πεδία της ενασχόλησης μας αποτελούν οι φορολογικές υποθέσεις και οι υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων, με τις οποίες ασχολούμαστε συστηματικά.

Η αντιμετώπιση και διαχείριση ενός φορολογικού ελέγχου απαιτεί υψηλό βαθμό συνέπειας και εξειδίκευσης, οι Ενδικοφανείς Προσφυγές και οι φορολογικές συμβουλές για τους εντολείς μας βρίσκονται μέσα στη καθημερινότητα μας.

Παράλληλα, πεδίο εξειδίκευσης μας αποτελούν και οι υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων. Εργαζόμαστε μαζί με τους υποψηφίους αναδόχους για την προετοιμασία των φακέλων τους, την υποβολή Προδικαστικής Προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών καθώς και την διεκδίκηση του εκάστοτε δημόσιου έργου ενώπιον των δικαστηρίων.

Δουλεύουμε με μεθοδικότητα και συνέπεια - Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση των εντολέων μας, τόσο σε εξωδικαστικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο - Χτίζουμε την υπερασπιστική μας γραμμή επί τη βάσει των αξόνων της ακεραιότητας, της εχεμύθειας και της εμπιστοσύνης.

Videos

Νικόλαος Πέττας, Δικηγόρος Φορολογικού Δικαίου στην εκπομπή της ΕΡΤ “Σαββατοκύριακο από τις 6”
Φορολόγηση αναδρομικών των συνταξιούχων για το 2013 | 23/11/21 | ΕΡΤ
Ν. Πέττας στο One Channel: Οι επιπτώσεις του Brexit θα φανούν όταν επιβληθούν δασμοί στη Βρετανία

Συμμετοχή μας σε εκδόσεις

Υποθέσεις

Με την υπ’ αριθμ. 79/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, έγινε δεκτό -κατόπιν προσφυγής του γραφείου μας- ότι οι πράξεις προσδιορισμού φόρου των συνταξιούχων για αναδρομικές συντάξεις που είχαν εισπράχθει το 2013, ήταν τελικώς μη νόμιμες και είχαν υποπέσει σε παραγραφή.

Προετοιμασία φακέλου Αεροπορικής Εταιρείας για συμμετοχή της σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάληψη αερομεταφορών από το Ελληνικό Δημόσιο συνολικού ύψους 2.500.000,00 ευρώ.

Άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για την μη νόμιμη επιβολή φόρων, συνολικού ποσού 850.000,00 ευρώ, κατά την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 σε βάρος φυσικού προσώπου.

Μετατροπή εταιρείας από ομόρρυθμη εταιρεία σε ανώνυμη εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 545.000,00 ευρώ.

Πώληση μετοχών ανωνύμου εταιρείας κατοχής ακινήτων συνολικής αξίας 3.200.000,00 ευρώ

Άσκηση και υποστήριξη Αίτησης Αναστολής στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης κατασκευαστικής εταιρείας σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για ανάληψη έργου συνολής αξίας 438.000,00 ευρώ.

Άσκηση Παρέμβασης, που τελικώς έγινε δεκτή, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά για δημόσιο έργο διαχείρισης υγρών αποβλήτων συνολικής αξίας 2.500.000,00 ευρώ.

Φορολογικά Θέματα

24

Δεκ

  • By: Νικόλαος Πέττας

Η ενδικοφανής προσφυγή σε επτά ερωταπαντήσεις

Ενδικοφανής Προσφυγή Εφόσον ο φορολογούμενος αμφισβητεί τα πορίσματα των φορολογικών οργάνων, δηλαδή αμφισβητεί την ...

19

Οκτ

  • By: Νικόλαος Πέττας

Παραγραφή των φόρων στα αναδρομικά εισοδήματα των συνταξιούχων για το 2013 με δικαστική απόφαση

Με την υπ’ αριθμ. 79/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία δημοσιεύθηκε στις ...

22

Σεπ

  • By: Νικόλαος Πέττας

Παραγραφή των φόρων στα αναδρομικά εισοδήματα των συνταξιούχων για το 2013

Στα μέσα Δεκεμβρίου του 2019 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ Α 1174594 ΕΞ/17-12-2019 οδηγία της Ανεξάρτητης Αρχής ...

16

Δεκ

  • By: Νικόλαος Πέττας

Ζητήματα νομιμότητας της φορολόγησης των αναδρομικών εισοδημάτων μισθωτών και συνταξιούχων για το 2014

Έχουν ήδη έχουν ξεκινήσει να αποστέλλονται με συστημένες επιστολές και να αναρτώνται στο taxis εκκαθαριστικά ...

Επικαιρότητα

24

Δεκ

  • By: Νικόλαος Πέττας

Η ενδικοφανής προσφυγή σε επτά ερωταπαντήσεις

Ενδικοφανής Προσφυγή Εφόσον ο φορολογούμενος αμφισβητεί τα πορίσματα των φορολογικών οργάνων, δηλαδή αμφισβητεί την ...

19

Οκτ

  • By: Νικόλαος Πέττας

Παραγραφή των φόρων στα αναδρομικά εισοδήματα των συνταξιούχων για το 2013 με δικαστική απόφαση

Με την υπ’ αριθμ. 79/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία δημοσιεύθηκε στις ...

22

Σεπ

  • By: Νικόλαος Πέττας

Παραγραφή του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου να επιβάλλει φόρο στα αναδρομικά του 2013

Με την υπ’ αριθμ. 2493/2021 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών το Ελληνικό Δημόσιο κατόπιν προσφυγής ...

05

Νοέ

  • By: Νικόλαος Πέττας

Ακύρωση ταξιδιού | Μπορώ να αρνηθώ το «Voucher τουρισμού»;

Σύμφωνα με το εβδομηκοστό άρθρο της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 84) περί των μέτρων για ...

image

Νικόλαος Πέττας ως συγγραφέας

Στο βιβλίο «Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού φορολογητέας ύλης» εξετάζονται συστηματικώς οι έμμεσες μέθοδοι ως νέος θεσμός προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, με ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 27 του ΚΦΔ και 28 του ΚΦΕ, σε συνδυασμό με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις και σε συγκριτική επισκόπηση προς τους προϊσχύσαντες αλλά και τους παράλληλα σήμερα ισχύοντες θεσμούς προσδιορισμού τεκμαρτού εισοδήματος. Το βιβλίο περιέχει πίνακες και λογιστικές εφαρμογές.

Δείτε το Βιβλίο