213 0210541 Κιν. 694 2785063

image
single

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΠΕΤΤΑΣ

Δικηγόρος, PGDip Law
 • 6942785063
 • info@pettas-law.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ
 • Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης
 • Πτυχίο Νομικής Σχολής
 • Δίπλωμα Ειδίκευσης Φορολογικού Δικαίου (PGDip Tax Law)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 • Δικηγορική εταιρεία «Κεράτσας – Τσενές και Συνεργάτες»
 • Δικηγορική εταιρεία «Ι. & Μ. Μαρκουλάκος και Συνεργάτες»
 • Δικηγορική εταιρεία «Ι. Ηρειώτης και Συνεργάτες»
 • Δικηγορική εταιρεία «KBVL» μέλος του δικτύου της DELOITTE LEGAL
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Τελωνειακό Δίκαιο
 • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
 • Δημοσιονομικό Δίκαιο
ΒΙΒΛΙΑ 

Μέντης Γ. – Μουζάκης Α. – Πέττας Ν., Έμμεσες Τεχνικές Προσδιορισμού Φορολογητέας Ύλης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2020

Συμμετοχή σε συλλογικό τόμο, Μέντης Γ., Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας-Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2021

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ν. Πέττας, Η προβληματική της συστατικής δημοσιότητας στο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών: Έννοια-σημασία-πρακτικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ., σε: Νομικός Σύμβουλος, τ. 112/2021