213 0210541 Κιν. 694 2785063

Άσκηση και υποστήριξη Αίτησης Αναστολής στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης κατασκευαστικής εταιρείας σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για ανάληψη έργου συνολής αξίας 438.000,00 ευρώ.

  • By:nikospom
Posted in: Υποθέσεις