+30 21 3047 3478 Κιν. 694 2785063

Άσκηση Παρέμβασης, που τελικώς έγινε δεκτή, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά για δημόσιο έργο διαχείρισης υγρών αποβλήτων συνολικής αξίας 2.500.000,00 ευρώ.

  • By:nikospom
Posted in: Υποθέσεις