+30 21 3047 3478 Κιν. 694 2785063

Προετοιμασία φακέλου Αεροπορικής Εταιρείας για συμμετοχή της σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάληψη αερομεταφορών από το Ελληνικό Δημόσιο συνολικού ύψους 2.500.000,00 ευρώ.

  • By:nikospom
Posted in: Υποθέσεις