+30 21 3047 3478 Κιν. 694 2785063

Ο ρόλος του Δικηγόρου στο Φορολογικό Έλεγχο

  • By:nikospom

Το κράτος ειδικά μετά το 2010 εστιάζει ένα μεγάλο μέρος των προσπαθειών του στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής, ώστε να αυξήσει τα έσοδα του.

Βασικός βραχίωνας στην προσπάθεια του, οι φορολογικοί έλεγχοι επί φυσικών και νομικών προσώπων. Εάν δε, ο χειρισμός τους είναι επιπόλαιος και επιδερμικός είναι εξαιρετικά πιθανό να δημιουργήσουν μια πολύ μεγάλη και επικίνδυνη ταλαιπωρία τους φορολογούμενους.

Το γραφείο μας απαντά στις βασικές ερωτήσεις των φορολογουμένων που βρίσκονται σε φορολογικό έλεγχο.

Τι είναι ο φορολογικός έλεγχος;

Ο τρόπος που το Ελληνικό Δημόσιο διαπιστώνει την ακρίβεια και την αλήθεια των φορολογικών δηλώσεων των φορολογουμένων είναι ο φορολογικός έλεγχος.

Ποιοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φορολογικού ελέγχου;

Έμποροι, επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα και όλα τα φυσικά πρόσωπα βρίσκονται, συνεχώς, στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων), με σκοπό την επαλήθευση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και τον καταλογισμό επιπρόσθετων φορολογικών βαρών.

Ποιες υπηρεσίες διενεργούν φορολογικούς ελέγχους;

Ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται μέσω διαφόρων φορολογικών οργάνων.

Έτσι ο φορολογούμενος μπορεί να έρθει αντιμέτωπος:

  • είτε με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία), στην οποία υπάγεται,
  • είτε με το Σ.Δ.Ο.Ε. (Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος), όπου έχει αρμοδιότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια,
  • είτε με το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. (Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου), όπου έχει αρμοδιότητα για τα φυσικά πρόσωπα σε όλη την ελληνική επικράτεια,
  • είτε η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων) που έχει περιφερειακές διευθύνσεις σε όλη την επικράτεια,
  • είτε η Οικονομική Αστυνομία, όπου έχει αρμοδιότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Πως διενεργούν οι υπηρεσίες τον φορολογικό έλεγχο;

Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών επιφορτίζονται με την επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων των φορολογουμένων.

Αναλαμβάνουν, δηλαδή, να επαληθεύσουν, αν τα οικονομικά στοιχεία, που δήλωσαν οι φορολογούμενοι είναι τα ακριβή ή έχουν αποκρυβεί εισοδήματα που έπρεπε να φορολογηθούν.

Ποσό διαρκεί ένας φορολογικός έλεγχος;

Η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου είναι δυναμική και εξελίσσεται, αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων της υπόθεσης, οπότε κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Πλην όμως η εμπειρία του γραφείου μας καταγράφει ότι αυτή η διαδικασία εξελίσσεται μέσα σε αρκετούς μήνες. Σε πάρα πολλές δε, περιπτώσεις που φορολογούμενοι αμφισβητούν, ενώπιον δικαστηρίων, τα πορίσματα των φορολογικών οργάνων η υπόθεση μπορεί να διαρκέσει και περισσότερα έτη.

Ο φορολογικός έλεγχος δεν είναι μια «λογιστική υπόθεση»; Γιατί χρειάζεται ένας φορολογικός δικηγόρος;

Η απάντηση μας είναι ότι δεν είναι, πλέον, μια αμιγώς «λογιστική υπόθεση». Η εξέλιξη των φορολογικών ελέγχων, η συστηματοποίηση της νομοθεσίας (έστω και μερικώς) με τον νεότερο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), έχουν προσδώσει, παράλληλα προς τον λογιστικό χαρακτήρα των υποθέσεων, που ποτέ δεν έχασαν, και μία έντονη και πολλές φορές καθοριστικής σημασίας νομική διάσταση.

Αυτό έχει σαν συνέπεια η προετοιμασία των φορολογουμένων για την αντιμετώπιση αυτής της διαδικασίας να πρέπει, αναγκαίως, να είναι τουλάχιστον διπλή και σε λογιστικό και σε νομικό επίπεδο.

Άλλωστε, δεν πρέπει να παραβλεπεται ότι οι φορολογικές διατάξεις, δηλαδή, οι νόμοι που κρίνουν τι είναι εισόδημα, ποιος είναι ο υπόχρεος του εισοδήματος, πότε υπάρχει απόκρυψη, τι είναι η φοροδιαφυγή ή η φοροαποφυγή και πολλά άλλα ζητήματα, καθορίζονται μέσα από νομικές διατάξεις.

Αυτός είναι, κατ’ αρχήν, ο κύριος λόγος της αναγκαιότητας της νομικής συμπαράστασης στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου, ότι τελικώς η υπεράσπιση του φορολογουμένου θα κριθεί και από τα νομικά του επιχείρηματα.

Επιπλέον, δεν πρέπει να μας διαφεύγει, ότι οι περισσότερες περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων καταλήγουν στα δικαστήρια, οπότε είναι βέβαιη η καταληκτική εμπλοκή δικηγόρου σε περίπτωση αμφισβήτησης των πορισμάτων της φορολογικής αρχής.

Η εμπειρία του γραφείου μας δείχνει ότι όσο πιο νωρίς εμπλέκεται ένας νομικός στο πλαίσιο ενός φορολογικού ελέγχου τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας αποκτά η υπόθεση, στο μέτρο και στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

 

Είμαι φορολογούμενος έχω υποστεί φορολογικό έλεγχο και έχω την εντύπωση, ότι η Φορολογική Αρχή ορθά μου επιβάλει επιπλέον φόρο. Τι ανάγκη έχω τον φορολογικό δικηγόρο;

Ακόμη και σ’ αυτήν την περίπτωση, που ο φορολογούμενος ή ο οικονομικός του συμπαραστάτης (λογιστής) έχουν την εντύπωση ότι πράγματι ο καταλογισμός φόρου είναι βάσιμος, έχει αξία η έρευνα της υπόθεσης από ένα νομικό, καθώς μέσα από την παρακολούθηση των αποφάσεων των δικαστηρίων (νομολογία), είναι ο πλέον ειδικός στο να διαγνώσει τις νομικές πτυχές της υπόθεσης και να σταθμίσει τα πιθανά νομικά σφάλματα των φορολογικών αρχών.

Άλλωστε αν όλοι οι φορολογούμενοι είχαν αυτή τη σκέψη ότι δηλαδή κάθε φορά, που οι φορολογικές αρχές καταλογίζουν ένα φόρο αυτός είναι και βάσιμος, τότε δεν υπήρχε ανάγκη ύπαρξης δικαστηρίων, ενώ ακόμη περισσότερο δεν θα εκδίδονταν αποφάσεις που δικαιώνουν τους φορολογούμενους.

Αν δεν υπήρχαν φορολογούμενοι που οδηγούσαν τις υποθέσεις στην δικαιοσύνη δεν θα δικαιώνονταν, δεν θα ακυρώνονταν πρόστιμα και φόροι.

Στη μάχη της υπεράσπισης των φορολογουμένων στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, το γραφείο μας στέκεται στο πλευρό σας από την πρώτη στιγμή. Προετοιμάζουμε τους ισχυρισμούς σας, συλλέγουμε τα στοιχεία σας, συνεργαζόμαστε στενά με τον οικονομικό σας συμπαραστάτη (λογιστή), οργανώνουμε την άμυνα σας και σταθμίζουμε τις πιθανότητες νίκης σας.

 

 

 

 

 

 

Posted in: Φορολογικά θέματα