+30 21 3047 3478 Κιν. 694 2785063

Επικαιρότητα

Με την υπ’ αριθμ. 79/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 22-09-2022, έγινε δεκτό αυτό που ούτως ή άλλως προγενέστερα αποδέχθηκε και η Φορολογική Διοίκηση, δια της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, δηλαδή ότι οι πράξεις προσδιορισμού φόρου των συνταξιούχων για αναδρομικές συντάξεις που είχαν εισπράχθει το 2013, ήταν τελικώς μη νόμιμες και […]

Με την υπ’ αριθμ. 2493/2021 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών το Ελληνικό Δημόσιο κατόπιν προσφυγής εντολέων του γραφείου μας αναγνώρισε ότι το δικαίωμα του να επιβάλει φόρο σε αναδρομικές συντάξεις, που εισπράχηκαν το 2013 υπέπεσε σε παραγραφή, ακυρώνοντας τον σχετικό καταλογισμό.  

Σύμφωνα με το εβδομηκοστό άρθρο της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 84) περί των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις, ορίζεται ότι: «Κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών 1. Το παρόν […]

Από τα μέσα Δεκεμβρίου του περασμένου

(10 ερωτήσεις για τον έλεγχο δηλώσεων φόρου κληρονομιάς) 1. Αντικείμενο του φόρου κληρονομιάς;  Το νομικό γεγονός του θανάτου συνεπάγεται την μεταβίβαση κινητών και ακινήτων στοιχείων από τον θανόντα στους κληρονόμους του. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του θανόντος αποτελεί την κληρονομιαία περιουσία.  2. Πότε οφείλεται φόρος κληρονομιάς;  Φόρος κληρονομιάς γεννάται με το νομικό γεγονός του […]

Καλεσμένος στην εκπομπή One Talk βρέθηκε το βράδυ της της Τρίτης (10/9) ο δικηγόρος φορολογικού Δικαίου, Νικόλαος Πέττας αναλύοντας τις επιπτώσεις του Brexit στην ευρωπαϊκή αγορά και στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. «Ειδικά για την Βρετανία τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα» υπογράμμισε ο κ. Πέττας αναλύοντας την «ακτινογραφία» του Brexit, τα κενά που υπάρχουν αναφορικά με […]

Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4172/2013, και οι σχετικές οδηγίες της Φορολογικής Διοίκησης (ΠΟΛ 1056/2015 και ΠΟΛ 117/2015), οριοθετούν το πλαίσιο για τις επιχειρήσεις εκείνες, των οποίων οι απαιτήσεις εκτιμώνται, όχι απλώς ως επισφαλείς, αλλά ως ανείσπρακτες, οπότε δύνανται οι τελευταίες να υπόκεινται σε διαγραφή από τα ακαθάριστα έσοδα των […]

Με αφορμή την έκδοση τεσσάρων όμοιων, εν πολλοίς, δικαστικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας επανεκρίθη σε σχέση με την διάταξη του άρθρου 45 του ν. 2238/1994 περί του εισοδήματος των μισθωτών, ότι προκειμένου μια παροχή (ανεξαρτήτως της ονομασίας της) να συνιστά φορολογητέο εισόδημα, είτε αυτή καταβάλλεται επειδή το επιβάλλει ο νόμος είτε επειδή συμφωνείται μεταξύ […]

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα (άρθρο 107 παρ. 1 περ. ιγ Ν 4057/2012) η μη έγκαιρη απάντηση της Διοίκησης σε αιτήσεις και αναφορές πολιτών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Ως έγκαιρη απάντηση σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ορίζεται η προθεσμία 50 ημερών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης σε δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ […]

Προκειμένου το Δημόσιο να εισπράξει κάθε απαίτηση του πρέπει να ενεργοποιήσει τις διατάξεις και τα μέσα του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), εκδίδοντας τις αντίστοιχες πράξεις εκτέλεσης. Η παραπάνω διαδικασία έχει αρκετές ιδιαιτερότητες που επιβάλλουν την προσοχή των διοικούμενων προκειμένου να ασκήσουν εμπρόθεσμα και παραδεκτά τα κατάλληλα ένδικα βοηθήματα προς το σκοπό είτε της ακύρωσης […]