+30 21 3047 3478 Κιν. 694 2785063

δικαστήριο

Με αφορμή τις αποφάσεις 1445/2016 και 1215/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Φορολογική Διοίκηση