+30 21 3047 3478 Κιν. 694 2785063

φόρος κληρονομιάς

(10 ερωτήσεις για τον έλεγχο δηλώσεων φόρου κληρονομιάς) 1. Αντικείμενο του φόρου κληρονομιάς;  Το νομικό γεγονός του θανάτου συνεπάγεται την μεταβίβαση κινητών και ακινήτων στοιχείων από τον θανόντα στους κληρονόμους του. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του θανόντος αποτελεί την κληρονομιαία περιουσία.  2. Πότε οφείλεται φόρος κληρονομιάς;  Φόρος κληρονομιάς γεννάται με το νομικό γεγονός του […]