+30 21 3047 3478 Κιν. 694 2785063

Παραγραφή των φόρων στα αναδρομικά εισοδήματα των συνταξιούχων για το 2013 με δικαστική απόφαση

  • By:Νικόλαος Πέττας

Με την υπ’ αριθμ. 79/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 22-09-2022, έγινε δεκτό αυτό που ούτως ή άλλως προγενέστερα αποδέχθηκε και η Φορολογική Διοίκηση, δια της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, δηλαδή ότι οι πράξεις προσδιορισμού φόρου των συνταξιούχων για αναδρομικές συντάξεις που είχαν εισπράχθει το 2013, ήταν τελικώς μη νόμιμες και είχαν υποπέσει σε παραγραφή. 

Με αυτήν την απόφαση επιλύεται και με δικαστική κρίση το ήδη κριθέν, δηλαδή ότι το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να εκδώσει και να επιβάλει φόρο στα τέλη του 2019 για τις εν λόγω αναδρομικές συντάξεις (εισπραχθείσες το 2013), είχε υποπέσει σε παραγραφή.

Posted in: Επικαιρότητα, Φορολογικά θέματα