+30 21 3047 3478 Κιν. 694 2785063

Νικόλαος Πέττας

Ενδικοφανής Προσφυγή Εφόσον ο φορολογούμενος αμφισβητεί τα πορίσματα των φορολογικών οργάνων, δηλαδή αμφισβητεί την βασιμότητα των όσων η φορολογική αρχή επικαλείται, είτε εν όλω είτε εν μέρει, τότε έχει το δικαίωμα να ασκήσει Ενδικοφανή Προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ζητώντας την επανεξέταση της υποθέσεως του. 1. H Ενδικοφανής Προσφυγή είναι δικαστική προσφυγή; Όχι, η Ενδικοφανής […]

Με την υπ’ αριθμ. 79/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 22-09-2022, έγινε δεκτό αυτό που ούτως ή άλλως προγενέστερα αποδέχθηκε και η Φορολογική Διοίκηση, δια της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, δηλαδή ότι οι πράξεις προσδιορισμού φόρου των συνταξιούχων για αναδρομικές συντάξεις που είχαν εισπράχθει το 2013, ήταν τελικώς μη νόμιμες και […]

Στα μέσα Δεκεμβρίου του 2019 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ Α 1174594 ΕΞ/17-12-2019 οδηγία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία δίνονταν οδηγίες προς τις τοπικές Δ.Ο.Υ. να προχωρήσουν σε έκδοση πράξεων φόρου εισοδήματος (πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή εκκαθαριστικά, όπως είναι γνωστές από το παρελθόν) για εισοδήματα μισθωτών και, κυρίως, συνταξιούχων, τα […]

Με την υπ’ αριθμ. 2493/2021 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών το Ελληνικό Δημόσιο κατόπιν προσφυγής εντολέων του γραφείου μας αναγνώρισε ότι το δικαίωμα του να επιβάλει φόρο σε αναδρομικές συντάξεις, που εισπράχηκαν το 2013 υπέπεσε σε παραγραφή, ακυρώνοντας τον σχετικό καταλογισμό.  

Έχουν ήδη έχουν ξεκινήσει να αποστέλλονται με συστημένες επιστολές και να αναρτώνται στο taxis εκκαθαριστικά (πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου) που αφορούν εισοδήματα, που αναδρομικά εισπράχθηκαν από μισθωτούς και συνταξιούχους το 2014.  Η νομιμότητα των εν λόγω πράξεων στασιάζεται, καθώς οι Φορολογικές Αρχές με τις εκδοθείσες πράξεις φόρων τροποποίησαν αυτεπάγγελτα τα φορολογητέα εισοδήματα του φορολογικού έτους […]

Σύμφωνα με το εβδομηκοστό άρθρο της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 84) περί των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις, ορίζεται ότι: «Κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών 1. Το παρόν […]

Από τα μέσα Δεκεμβρίου του περασμένου

(10 ερωτήσεις για τον έλεγχο δηλώσεων φόρου κληρονομιάς) 1. Αντικείμενο του φόρου κληρονομιάς;  Το νομικό γεγονός του θανάτου συνεπάγεται την μεταβίβαση κινητών και ακινήτων στοιχείων από τον θανόντα στους κληρονόμους του. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του θανόντος αποτελεί την κληρονομιαία περιουσία.  2. Πότε οφείλεται φόρος κληρονομιάς;  Φόρος κληρονομιάς γεννάται με το νομικό γεγονός του […]

Καλεσμένος στην εκπομπή One Talk βρέθηκε το βράδυ της της Τρίτης (10/9) ο δικηγόρος φορολογικού Δικαίου, Νικόλαος Πέττας αναλύοντας τις επιπτώσεις του Brexit στην ευρωπαϊκή αγορά και στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. «Ειδικά για την Βρετανία τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα» υπογράμμισε ο κ. Πέττας αναλύοντας την «ακτινογραφία» του Brexit, τα κενά που υπάρχουν αναφορικά με […]