213 0210541 Κιν. 694 2785063

nikospom

Ο δικηγόρος Νικόλαος Πέττας αναλύει την Φορολόγηση αναδρομικών των συνταξιούχων για το 2013. Καλεσμένος της εκπομπής Απο της Έξι της ΕΡΤ.

Οι φορολογούμενοι, ήδη, έρχονται αντιμέτωποι με το «όπλο των όπλων» των Φορολογικών Αρχών, τις «έμμεσες τεχνικές ελέγχου». Η ελληνική νομοθεσία υιοθετώντας τις συστάσεις του ΟΟΣΑ θέσπισε ήδη από την νομοθεσία του Ν. 2238/1994 τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, πλην όμως μέχρι τις ημέρες μας η εφαρμογή τους ήταν περιορισμένη. Πλέον όμως και μετά την ισχύ του […]

Ο φορολογικός έλεγχος έχει αλλάξει ουσιωδώς. Πλέον, ο φορολογούμενος έρχεται αντιμέτωπος με έγγραφα, διαδικασίες και στάδια, άγνωστα στο παρελθόν, που το καθένα από αυτά έχει κρίσιμες νομικές συνέπειες. Τα στάδια του σύγχρονου φορολογικού ελέγχου εξελίσσονται, συνήθως, ως εξής: α. έκδοση Εντολής Ελέγχου. Στο στάδιο αυτό ο φορολογούμενος επιλέγεται για φορολογικό. Ο ίδιος ακόμη δεν το […]

Από το 2010 (Ν. 3888/2010) στο ελληνικό φορολογικό σύστημα εισήλθε μια καινοφανής έννοια για τους φορολογούμενους, η «προσαύξηση περιουσίας». Αν αναζητήσει κανείς τον ορισμό της προσαύξηση περιουσίας θα ματαιοπονήσει, ορισμός δεν υπάρχει. Διαφαίνεται και μέσα από την πρακτική εφαρμογή και μέσα από την νομολογία, ότι ως προσαύξηση περιουσίας αποτελεί κάθε οικονομικό στοιχείο προσαυξητικό της περιουσίας […]